Disclaimer

Disclaimer behandelingen Healingpraktijk Apatura

De behandelingen zijn succesvol, echter op de resultaten van de behandelingen worden geen garanties gegeven. Behandeling geschiedt op eigen risico. Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. De besproken methoden en inzichten zijn ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg. Bezoek een arts voor medisch advies en/of behandeling.

Disclaimer website

Healingpraktijk Apatura besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op www.healingpraktijkapatura.nl te vinden is. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de op deze website verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Healingpraktijk Apatura aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. Evenmin aanvaardt Healingpraktijk Apatura aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden van deze website wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Healingpraktijk Apatura en na duidelijke bronvermelding. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Externe informatie

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten. Healingpraktijk Apatura heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Mocht u nog vragen hebben? Neem dan contact op met anita@healingpraktijkapatura.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2014.