Ethiekcode

Ethiekcode Healingpraktijk Apatura

 1. Ik respecteer de behoeften en waarden van mijn cliënten. Ik ga om met mijn medemensen naar het beste van mijn kunnen zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
 2. Ik respecteer de eigen keuzes van mijn cliënten, mijd elke schijn van dwang inzake het ondergaan van therapie en onthoud mij van denigrerende uitlatingen over andere geneeswijzen.
 3. Als  professioneel healer raad ik nooit aan een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.
 4. Een healer mag onder geen enkele omstandigheid een medische diagnose stellen. Wanneer tijdens de intake of de healing een bepaalde conditie wordt gesignaleerd, geconstateerd of medegedeeld, adviseer ik de patiënt een (huis)arts te bezoeken.
 5. Ik houd alle informatie aangaande mijn cliënten vertrouwelijk. Gegevens van, door en over anderen, zowel op schrift als mondeling, dienen te allen tijde als zeer vertrouwelijk te worden behandeld.
 6. Als healer zal ik helder zijn in wat ik doe, uitdraag en vertel over de werkwijze van AuraTouch, over mijn kunnen en wat daar buiten valt.
 7. Ik behoud als healer een helder bewustzijn, onthoud mij van misbruik van alcohol en drugs en onthoud mij hiervan geheel tijdens mijn professionele activiteiten.
 8. Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen. Ik ben zelf volledig verantwoordelijk voor wat ik doe en niet doe, en leef door zelf een voorbeeld te zijn. Ook het oplossen van conflicten valt onder mijn verantwoordelijkheid.
 9. Ik onthoud mij van romantische en/of seksuele relaties met mijn cliënten, en suggereer dit ook niet voor de toekomst.
 10. Ik maak geen misbruik van mijn positie als aurahealer, als vertrouwenspersoon.
 11. Ik erken het Nederlands en Europees recht bij klachten en geschillen.
 12. Als healer gedraag ik mij waardig en naar mijn beste kunnen, zowel qua uiterlijk en voorkomen als qua uitspraken en handelingen.

 Bron: Ethiekcode Stichting Nederlof Foundation

Ethische code Reiki Vereniging Cirkel

Alle leden van de Cirkel hebben bij het aangaan van het lidmaatschap ondertekend zich aan onderstaande Ethische Code te houden.

 1. Ik zal het Reiki Usui System of Natural Healing naar eer en geweten hanteren en onderwijzen en streef naar het zo goed en volledig mogelijk doorgeven van kennis en ervaring om zo de kwaliteit van Reiki binnen Nederland te waarborgen.
 2. Ik heb respect voor iedereen zonder onderscheid te maken in leeftijd, ras, religie, cultuur, geslacht of fysieke gesteldheid.
 3. Ik ga integer om met mijn cliënten/cursisten en zorg voor een veilige en hygiënische behandel/cursusruimte.
 4. Ik beperk mij tot mijn mogelijkheden als Reikimaster/behandelaar en stel geen diagnose. Ik zal een cliënt nooit adviseren een medische behandeling af te breken of handelingen verrichten of behandelingen geven die, op welke manier dan ook, schadelijk kunnen zijn voor mijn cliënten.
 5. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik me te allen tijde bewust van mijn beroepsgeheim en draag dit ook over op mijn cursisten.
 6. Tijdens het werken met cliënten/cursisten onthoud ik mij van alcohol en drugs.
 7. Tijdens mijn werkzaamheden respecteer ik de Reikiprincipes.
 8. Bij het geven van cursussen ben ik transparant over mijn wijze van lesgeven en mijn manier van overdracht van de Reikitraditie.
 9. Ik draag zorg dat ik Reiki, zijn beoefenaars en Vereniging Cirkel geen schade zal toebrengen.
 10. Te allen tijde ben ik me ervan bewust dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn handelen als Reikibehandelaar en als ReikiMaster, Vereniging Cirkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mijn handelen.

  

Wijk bij Duurstede, januari 2014