Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden workshops

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden workshops

 

Inschrijfvoorwaarden

1. Je kunt je voor een workshop alleen inschrijven via het contactformulier op de website of door een mail te sturen naar anita@healingpraktijkapatura.nl. Je inschrijving wordt beschouwd als bindend.

2. Na de inschrijving ontvang je een deelnamebevestiging van de workshop.

3. De workshopbijdrage dient uiterlijk 14 dagen van tevoren op de volgende bankrekening te staan:
NL75 INGB 0688 6236 89 t.n.v. A. Dost-Galesloot. Vermeld je naam en de datum van de workshop.
Indien gewenst ontvang je een factuur op aanvraag na ontvangst van het deelnamegeld.

Uitzondering: de meditatieavonden en Reiki oefenavonden kunnen per keer contant worden voldaan of vooraf via een betaalverzoek.

4. Je recht op deelname is pas gegarandeerd als de workshopbijdrage is voldaan.

5. Uitzonderingen alleen in overleg.

6. Healingpraktijk Apatura behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende workshop.

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht. Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

1. Meer dan 2 weken voor de workshop wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
    Binnen 1 –2 weken voor de workshop wordt 50% in rekening gebracht.
    Binnen 1 week voor de workshop wordt 100% in rekening gebracht.

2. In geval van overmacht kan in overleg je deelname worden verschoven naar een andere datum. Overmacht te beoordelen door Healingpraktijk Apatura.

3. Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger te laten deelnemen, maar indien er een wachtlijst is zullen de mensen op de wachtlijst voorgaan. Neem hiervoor contact op.